Vilte Migonyte

Viltė Migonytė-Petrulienė

@ Kaunas 2022 / Vytauto Didžiojo universitetas

Architektūros istorikė Dr. Viltė Migonytė-Petrulienė yra „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ modernizmo programos kuratorė. Apgynė disertaciją „Lietuvos kurortų architektūra tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų (1918-1940 m.) kaip modernėjančios visuomenės fenomenas“. Yra parašiusi monografiją, paskelbusi mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių bei pranešimų konferencijose apie moderniosios Lietuvos kurortų architektūros istoriją ir paveldą. Dėsto Vytauto Didžiojo universitete (VDU) Meno istorijos, kritikos ir medijų programoje. Anksčiau dirbo kuratore Kauno fotografijos galerijoje ir VDU galerijoje „101“. Vadovavo VDU Menų centrui. Dr. Migonytė-Petrulienė šiuo metu kaip kuratorė ir bendrakuratorė dalyvauja įvairiuose vietos ir Europos projektuose, susijusiuose su 20 a. architektūra ir upių pakrančių ir kultūriniu turizmu, pavyzdžiui, „STAR Cities Interreg Europe“, “Creative Europe Forgotten Masterpieces” ir kituose projektuose.