Vaidas Petrulis

Vaidas Petrulis

@ Kauno technologijos universitetas

Vaidas Petrulis yra Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. Jis yra knygų „Tarpukario Lietuvos architektūros paveldas: apčiuopiamumo ir neapčiuopiamumo dermė“ (2015) ir „Architektūra sovietinėje Lietuvoje“ (2012) bendraautorius. Nuo 2009 m. A. Petrulis kuria skaitmeninį internetinį architektūros paveldo archyvą (www.autc.lt). Jis yra ISC20C (ICOMOS Tarptautinio XX a. paveldo mokslinio komiteto) narys ir JPI Cultural Heritage valdybos narys: A Challenge for Europe (Iššūkis Europai).