architekte-rasa-chmieliauskaite-500x500

Rasa Chmieliauskaitė

@ Archi/textūra

Architektė ir architektūrinio aktyvizmo propaguotoja. Kurį laiką dirbusi architektų biure, tiriančiame paveldo objektus ir pritaikančiame juos šiuolaikiniame kontekste, šiuo metu Rasa yra panirusi į įvairias kultūrines veiklas. Architektė yra kultūrinės upių tyrimų platformos „TẽKA“ viena iš iniciatorių, taip pat projektų „(NE)matoma architektūra“ ir „ECHOtektūra“ kuratorė.

Projektas „(NE)matoma architektūra“, 2019 m. įgyvendintas kartu su Kauno menininkų namais, siekė nevizualiomis priemonėmis pristatyti Lietuvos architektūros raidą nuo gotikos iki postmodernizmo neregiams ir silpnaregiams. 2020 m. vykdomas projektas „ECHOtektūra“ nuosekliai pratęsia ankstesnį ir siekia sukurti seriją garso architektūros kūrinių, kuriuose garsas būtų panaudojamas kaip priemonė erdvei reprezentuoti – tokiu būdu sukurti kūriniai būtų patiriami ne garsiškai per se, bet vizualiai ir imersyviai, bei neregiams erdviškai atskleistų architektūros objektus.

Galiausiai, tris metus trukę tyrimai virto projektu „Archi/textūra“, kuriuo siekiama naujos architektūrinės erdvės organizavimo gramatikos, nukreiptos į nematomą dialogą su mus supančia aplinka ir atskleidžiamą per taktilinius, klausos ir orientacinius ryšius su architektūros fenomenu.