Linara Dovydaityte

Linara Dovydaitytė

@ Vytauto Didžiojo universitetas

Linara Dovydaitytė – meno istorijos mokslų daktarė. Vytauto Didžiojo universiteto meno istorijos docentė ir Tartu universiteto muziejininkystės mokslo darbuotoja. Šiuo metu jos mokslinių interesų sritys apima atminties kultūrą ir muziejininkystę, branduolinę estetiką mene ir industrinio paveldo reprezentacijas šiuolaikinėje kultūroje. Tarp naujausių jos publikacijų: (bendraautorė) „Communicating Culture: Institucijos, strategijos, auditorijos“ (VDU leidykla, 2015 m., lietuvių kalba) ir „Mokymasis branduolinės energetikos srityje: edukacinis turizmas (post)industrinėse vietovėse“ (Peter Lang, 2021 m.).

Nuo 2021 m. ji dalyvauja dviejuose tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose: „NuSPACES: Bendruomenės, medžiagiškumas ir branduolinio kultūros paveldo vietos“ (finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal JPI CH) ir „MNEMUS: Mnemoninio pliuralizmo praktikos ir iššūkiai Baltijos šalių istorijos muziejuose“ (finansuojamas Estijos mokslo tarybos).