Justinas Kalinauskas

Justinas Kalinauskas

@ Archi/textūra

Menotyrininkas Dr. Justinas Kalinauskas – projekto „ArchiTextūra“ kokybinių tyrimų metodologijos autorius, edukatorius, paviljono bendraautorius. Justinas projekte koncentruojasi į erdvės ir jos įvairių nevizualių komponentų įtaką tikrovės patyrimui: kokiu būdu objektyvi architektūrinė išraiška tampa nustelbiama subjektyvios tikrovės poveikio, nykstant įprastiems realybės atributams. Koks įvairių subjektyvių tikrovių naratyvas gali sugyventi viename paviljone?