Pagrindinė pranešėja: AIDEEN BARRY (vizualaus meno kūrėja, Airija) – „Apie kolektyvinį veiksmą/veikimą interpretuojant slėpiningas Kauno architektūros paveldo istorijas“

Aideen Barry papasakos apie priemones ir gudrybes, kurių ji ėmėsi, siekdama paskatinti miesto bendruomenę kūrybiškai įsitraukti į kūrybos procesą, patikėti idėja ir pasijusti šio didelio meno projekto ir kino filmo bendrakūrėjais. Paskaitoje menininkė apžvelgs savo dalyvavimą projekte nuo jo pradžios 2019 m. iki tarptautiniuose ekranuose rodomo meninio filmo. Menininkės pasakojama istorija leis iš arčiau pažvelgti ne tik į tarpukario modernizmo architektūrą, bet ir į miesto sienose glūdinčias slaptas jo gyventojų istorijas ir mitologijas.

Pranešime bus kalbama, kaip „interpretavimo“ metodas tapo carte blanche, suteikusia laisvę kauniečiams, vietos menininkams, kompozitoriams, šokėjams, choreografams, vaikams, jaunimui, senjorams ir įvairioms suinteresuotoms šalims nuausti milžinišką judančių vaizdų ir meno kūrinių gobeleną, įprasminusį tarpukario modernizmo architektūros Meką. Šį kolektyvinį judančio vaizdo meno kūrinį įkvėpė Foucault idėjos ir jo heterotopinių erdvių teorija bei Italo Calvino „Nematomų miestų“ struktūros.